USLOVI KORIŠĆENJA


Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) privredno društvo Seven Sportswear  d.o.o. Kragujevac, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.sevensports.rs

O B A V E Š T A V A

– da se prodaja robe putem internet sajta www.sevensports.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva SEVEN SPORTSWEAR  Kragujevac, Svetozara Markovica  br.86, MB 2130235, tel: 060/3007702;
– da roba koja se prodaje putem internet sajta www.sevensports.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;
– da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrdjuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
– da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;
– da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.sevensports.rs  da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.sevensports.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke;
– da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
– da za sve porudžbine potrošač ima obavezu da na ime troškova isporuke prilikom preuzimanja pošiljke plati direktno kuriru iznos naznačen na adresnici.
– da u slučaju nesaobraznosti robe ugovoru, potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na način kako je to definisano Pravilnikom o postupanju po reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem ON LINE prodavnice, koji se može preuzeti u prilogu ispod. Obrazac Zahteva za reklamaciju potrošač može pronaći u odeljku Korisnički servis-Reklamacije;
– da potrošač ima pravo da odustane od ugovora (odustane od kupovine) u roku od 14 dana od dana isporuke a bez navodjenja razloga za odustanak. U slučaju odustanka, potrošač snosi troškove vraćanja robe. Obrazac za odustanak od ugovora potrošač može preuzeti  u prilogu ispod. Bliža uputstva za odustanak od ugovora potrošač može pronaći u odeljku Korisnički servis-Pravo na odustajanje/Povraćaj robe;

Dokumenta za povraćaj robe


Obrazac za odustanak od ugovora - novi zakon o zastiti potrosaca.doc

Zahtev za reklamaciju - uz novi pravilnik o reklamaciji u online prodavnici.doc