1. Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj +381 (0) 60 300 77 02 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu reklamacije@sevensports.rs   i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

2. Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24 h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj , ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu reklamacije@sevensports.rs  i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

3. Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan Pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice (preuzmite). Robu zajedno sa obrascem Zahteva za reklamaciju (preuzmite) treba da pošaljete na adresu Seven Sports (sa naznakom za web shop), Svetozara Markovic br 86, Kragujevac

Dokumenta za povraćaj robe


Obrazac za odustanak od ugovora - novi zakon o zastiti potrosaca.doc

Zahtev za reklamaciju - uz novi pravilnik o reklamaciji u online prodavnici.doc